BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Цветни метали / Прът и тръба / Изправяне / Изправяща машина за профилно желязо  

Изправяща машина за профилно желязо

Bar Straightener   Bar Straightener

В днешно време Arcon предлага машини, изготвени по поръчка на клиента, които да отговарят на уникалните нужди на потребителите. Продуктите Arcon предоставят решения за изправяне за почти всеки състав на материал и който и да било размер, от 5 мм до над 200 мм. Изправящите машини за профилно желязо на Arcon са монтирани за приложения с характеристиките на студено и горещо валцовани профилни ламарини. Arcon машините за два и повече профила PBR се използват по целия свят, като демонстрират високи стандарти на изправяне, завършване на покритието и контролирана твърдост на повърхността.

 

Обхват на машината


PBR.V.0 с Duoflex® валове
 

Тази машина е специално конструирана за приложения с използване на черни и цветни метали за полу-готови компоненти с диаметър от 5-32 мм. Работните валове Duoflex гарантират висока степен на точност на изправяне, а ниската степен на износване на насочващата планка гарантира по-дълъг полезен живот.


PBR.V.2 Вал 

Конструкцията с четири колони, която включва две вертикално поставени един срещу друг валове, е идеална за изправяне на профилно желязо от 5 мм до над 100 мм. Тази конструкция предлага високо ниво на продуктивност, ефикасност и способност за бърза промяна на размерите.

 

Мулти-вал


Машината е специално конструирана, за да работи при високи скорости, с цел повишаване на продуктивността и ефикасността като разполага с девет работни вала. Всичките три долни вала се задвижват самостоятелно от скоростните моторни кутии посредством три универсални трансмисионни валове. С цел покриване на целия диапазон от диаметри, всеки един вал може да се регулира под ъгъл, докато свободните валове са както с ъглово, така и с вертикално регулиране, за да отговорят на диаметъра на профилното желязо и натиска на изправяне. Тъй като профилното желязо, което трябва да бъде изправено, е поставено върху трите долни задвижвани вала, не е необходима насочваща планка или носещ елемент.

 

 

    Характеристики на изправящите машини ARCON

 • Достъп до насочващата планка за профилното желязо - Машините са
      оборудвани с маса с допълнителна повратливост, която гарантира
      смяната на профилното желязо, лесно инспектиране, излагане на
      работните валове и смяна на мащаба
 • Контрол спрямо натоварването на хидравличния вал - Натоварването е
      предварително зададено и автоматично се поддържа дори и при
      нередности с материала по време на функциониране
 • Смяна на валовете - Лесният достъп до валовете дава възможност за
      възстановяване на вала или смяна на вала за ярки или черни профили
 • Регулиране на валовете - Ъгловото регулиране е на разположение както за
      горните, така и за долните валове; регулирането на височината също
      така може да се извърши спрямо горните валове с цел минимизиране на
      въздействията от не-центрираното натоварване докато профилното
      желязо влиза и излиза от машината 

 

 

Приложения за студено и горещо валцована профилна ламарина

 

Ярки профили

:

Не-центрирани извъртяни или изтеглени профили, които са изправени от край до край и са полирани с висока степен при едно минаване

Черни профили : Овалността на валцования профил е закръглена до постоянен диаметър по цялата дължина; изправени са от край до край като отлаганията са премахнати и повърхностният завършек е съществено подобрен
Тръби с дебели стени : Идеално за прецизно изправяне и заобляне на всички типове тръби с дебели стени
Висока продуктова активност : Високи скорости на обема на производство; оборудване за автоматично обработване за операция, която се извършва от един човек; висока цялостна оперативна ефикасност; голяма скорост и възможности за смяна на вала
Работно заздравяване на долната повърхност : Чрез използване на нашето контролно устройство за натоварването на хидравличния вал