BG ENBG
 
 
 

инспектиране на повърхността

Inspection Line

Arcon Инженеринг разработи гама от поточни линии за технически контрол, която да отговори на нуждите на доставчиците на стомана с все по-големите изисквания за висококачествени продукти за автомобилния пазар и пазара за бяла техника.

Като използва опита, придобит през многото години работа с основните доставчици на стомана, Arcon доставя поточни линии за технически контрол с ръчни или напълно автоматизирани системи за инспектиране на повърхности. Това дава възможност за електронното маркиране на повредените зони на повърхностите за използване при следващия процес, или премахване на дължините на материала за класифициране като второ качество или скрап. Системите за ръчно инспектиране използват стробоскопично осветяване и система за вписване на дефектите в дневник, докато напълно автоматизираните системи използват онлайн камери.

Arcon поточните линии за технически контрол могат да обработват намотки с тегло до 35 000 килограма, ширина до 2000 мм и плътност между 0.3 и 3 мм. В зависимост от приложението, скорости на поточните линии за технически контрол до 500 метра в минута са възможни.

Arcon поточните линии за технически контрол са конструирани по такъв начин, че да отговорят на изискванията на всеки отделен клиент и обикновено включват допълнителни характеристики като изравняване на напрежението, пре-намотаване и подрязване на краищата.

 

     Допълнителни характеристики

 

 • Изравняване на напрежението
 • Подрязване на краищата
 • Почистване на ивици
 • Смазване на ивици
 • Заваряване - LOL, Q ролково,
  лазерно
 • Двойно пълно пре-намотаване
  на първи и втори клас
 • Датчик на плътността
 • Система за измерване на физическите
  свойства на ивичния материал
 • Двойни системи за развиване/навиване
 • Станция за подготовка на намотките
 • Автоматично зареждане на намотките
 • Системи за претегляне
 • Система за измерване плоскостта на
  ивиците
 • Машина за овързване на намотките

 

 

Изравняване на напрежението и поточни линии за технически контрол

Tension Levelling Inspection line

Arcon доставя поточни линии за изравняване на напрежението и технически контрол за повече от 30 години, с инсталации по целия свят.

Arcon поточните линии за нивото на напрежение са изградени по такъв начин, че да обработват стомана с ширина на ивиците до 1850 мм и плътност между 0.2 и 2.3 мм. В зависимост от приложението, постигането на линейни скорости до 300 метра в минута е възможно. Чрез използване на усъвършенстваната Arcon Технология за изравняване, плоскост от 2 до 3 l-единици може да бъде постигната.

 

Поточни линии за пре-намотаване и инспектиране

Recoiling and Inspection Lines

Наскоро извършените инсталации на поточните линии за пре-намотаване и инспектиране на Arcon бяха в Индия, Иран и Русия. Поточните линии за пре-намотаване и инспектиране на Arcon са със следните основни характеристики:

 • Авто-зареждане на намотките
 • Съединяване на намотките или чрез заваряване или чрез стиковане
 • Почистване на ивици
 • Изравняване на напрежението
 • Пре-навиване на скрап
 • Насочване на ивици
 • Обрязване на краища
 • Раздробяване или събиране на кълбо на скрапа от обрязване на краищата
 • Инспектиране на ивиците - хоризонтално и вертикално
      - Осветяване за инспектиране
      - Инспектиране посредством камера
 • Електростатично смазване
 • Пре-навиване на намотките

 

    Предимства на поточните линии за пре-намотаване и инспектиране на
    Arcon

 • Подобрено изграждане на стената от намотки
 • Подобряване на плоскостта: 2 до 3 l единици
 • Подобряване на грундовия материал

          - Премахване на не-грундовия материал

          - Изграждане на грундова намотка с вътрешно заваряване
 • Орязване на краищата до желаната ширина
 • Предоставяне на стандартни съоръжения за инспектиране за автомобилната
      индустрия