BG ENBG
 
 
 

Опаковане на тесни намотки

Slit Coil Packaging

Bushman AvonTec конструира и произвежда голяма гама от системи за опаковане на надлъжно срязани намотки, които да работят заедно с линии за надлъжно срязване за стандартни и специални приложения. Тези системи могат да бъдат доставени при икономични, ръчно използвани конфигурации или при сложни, автоматизирани, РС-контролирани високо-производителни системи, които са конструирани, за да отговорят на всяка заводска схема.

 

     Предимства на оборудването за опаковане на Bushman
     AvonTec 

 • По-ниски разходи за опаковане посредством автоматизиране
 • Реализиране на потенциала на капацитета на линиите за надлъжно срязване
 • Намаляване на риска от повреди при боравене с продукта
 • Постигане на постоянни високи стандарти на опаковане
 • Премахване на повтарящите се работни станции
 • Намаляване на свързаните с работата наранявания, загубеното време и
  здравните разходи

 

Опаковъчните линии може да бъдат дистанционно разположени, за да обслужват повече от една линия за надлъжно срязване или може да бъдат разположени направо след линията за надлежно срязване. Системите за опаковане на надлъжно срязаните намотки може да включват кантователи на намотки, конвейери, машини за подвързване, стакери, маси за сортиране, везни за претегляне и отвеждащи конвейери с множество конфигурации на наличните схеми.

Както и при всички останали продукти на Bushman AvonTec, вие можете да разчитате на нашия инженерен опит и способност за предоставяне на качествено оборудване, обучение за оператори и отдадена поддръжка след продажбата.

 

Кликнете по-долу, за да видите повече информация за индивидуалните компоненти на опаковъчните линии:


Coil Cars
 
Turnstiles Downenders
Полу-вагони за намотки Турникети Кантователи
Конвейери Маси за свързване с примки Автоматичен разделител за поставяне
Coil Stacker Sortation Tables Skidded Coil Stack Packaging
Стакери за намотки Маси за сортиране Преместено опаковане на купчина намотки
Skidded Coil Stack Handling Finishing Operations
Опаковане с хартиена и пластмасова лента Боравене с преместената купчина намотки Довършителни операции
  Coil Tippers  
  Механизми за накланяне на намотките  

 

  Свалете брошурата за Опаковане на тесни намотки (1.8 MB) Get Adobe Reader

 

Някои опаковъчни линии са разположени на разстояние от линиите за надлъжно срязване. Мултиплицирането на прорезите може да се прехвърли към опаковъчната линия чрез автоматизирани полу-вагони за трансфер на намотки, автоматично насочващи превозни средства (AGV), или мостов кран с С-кука. Предлагат се различни типове на полу-вагони за трансфер на намотки:

Вагони за входящ край на намотки

 

Coil Car

    Характеристики

 • Поддържа намотката и я предава към
  размотаващото устройство
 • Произведени със здраво заварени стоманени
  рамки
 • Използва хидравлично задържане надолу за
  тесните намотки
 • Измерване на тегло до 100,000 фунта
 • Задвижване с четири колела с твърди колела
  с фланци
 • Включва затворена хидравлика на борда
 • Контролира се от висяща станция с копче
  или възможностите за дистанционно
  управление
 • Силовата бобина е достъпна за поддръжка

 

Вагони за изходящ край на намотките

Coil Car

    Характеристики

 • Поддържа и предава прорязаната
  намотка към турникета
 • Произведени със здраво заварени
  стоманени рамки
 • Регулируеми подпорни ръчки за намотки
  множествени прорези
 • Измерване на тегло до 100,000 фунта
 • Задвижване с четири колела с твърди
   колела с фланци
 • Включва затворена хидравлика на борда
 • Контролира се от висяща станция с
  копче или възможностите
  за дистанционно управление
 • Външният кожух лесно се маха за
  поддръжка

 

Задвижван с пропан полу-вагон за трансфер

Transfer Car

Блоковете може да бъдат конструирани по такъв начин, че да се адаптират към който и да било товаро-подемен капацитет. Задвижваният с пропан полу-вагон за трансфер, който е изобразен, е с капацитет от 50 тона.

 

    Характеристики

 • Покрити с уретан колела, които са измерени по такъв начин, че да работят на
  нивото на индустриален бетонен под
 • Автоматично направляване чрез следване на жица по пода
 • Опериране чрез прикрепена висяща станция с копче, дистанционно радио или
  пълно автоматизиране
 • Задвижване с пропан с PLC на борда и оборудване за дистанционно стартиране
  и движения Сензори срещу сблъсъци за спиране на блока Автоматично затваряне след трансфер
 • Икономично инсталиране и преместване

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Турникети


Turnstile     

Повечето опаковъчни линии за надлъжно срязани намотки са разположени направо след изхода на турникета на линията за надлъжно срязване, която те обслужват. Полу-вагоните за намотки придвижват намотките до турникета, който съхранява до четири намотки. Намотките може да бъдат натоварени или премахнати чрез С-кука, вагон за намотки или кантователи.

 

     Характеристики на турникетите

 • Капацитет от 8,000 до 100,000 фунта
 • Блокове с две, три или четири ръчки
 • U-образни ръчки за С-кука или достъп за захващане на намотката
 • Хидравлично изтласкващо устройство, ако е необходимо
 • На разположение хидравлични клеми за намотките
 • Хидравлично мандало за позициониране, ако е необходимо

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Кантователи

Кантователите за намотки премахват намотките от ръчката на турникета и завъртат намотките от вертикално към хоризонтално положение за опаковане.

Повечето клиенти използват кантовател за избор и поставяне, с цел подобряване на продуктивността и намаляване на физическия труд, който е необходим за работата на линията.

 

Пътуващ кантовател за избор и поставяне

Travelling Downender

Пътуващият кантовател може да премахне множеството срязани надлъжно намотки от ръчката на турникета. Автоматичният кантовател е програмиран по такъв начин, че да избира и взема всяка една намотка от ръчката на турникета, по една всеки път.

 

     Характеристики

 • Минимизира рисковете от маркиране на вътрешния диаметър на намотката
 • Изтласкване, което може да доведе до телескопиране, не е необходимо по
  турникета
 • Кантователите са идеални за чувствителни материали за който и да било размер
  или ширина на намотката
 • Автоматична процедура за "Двойно избиране и вземане" за тесни ширини на
  намотките е на разположение, за да гарантира, че тесните намотки не
  прилепят една към друга и не водят до проблеми с качеството
 • Кантователите може да бъдат инсталирани на нивото на пода
 • Магнитно или вакуумно стабилизиране, което е на разположение за тесни
  намотки
 • Избор на линейно разтоварване или разтоварване при 90° е на разположение,
  за да отговори на изискванията на вашата заводска схема и поток на
  материала
 • Вкарване на данни за ширината на намотките посредством клавиатурата или
  сканиращо устройство за бар кодове
 • Кантователите работят заедно с Bushman AvonTec софтуер за проследяване на
  множествените намотки
 • Надеждно функциониране на постоянно ниво с лесни за използване контролни
  средства

 

Кантовател с фиксирано положение

Fixed Position Downender

Придвижван напред кантовател с постоянна позиция се използва за някои приложения с големи размери, както и когато маркирането на вътрешния диаметър на намотката не е важно.

 

     Характеристики

 • Кантователите с фиксирано положение работят с придвижван напред турникет
 • Те са по-подходящи за материали с големи размери
 • Не се препоръчват за чувствителни материали с малки размери
 • Просто функциониране с полу-автоматичен контрол на последователността
 • Инсталиране на нивото на пода
 • Избор на линейно разтоварване или на разтоварване при 90°
 • Надеждно функциониране на постоянно ниво с лесни за използване контролни
  средства

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Конвейери

Конвейерите придвижват продукта до следващия етап на процеса. Съображенията по отношение на цената и пространствата често оказват влияние при взимане на избор за количеството на избраните конвейери. По-голямото количество на конвейерите предоставя допълнително съхранение за освобождаване на турникета колкото се може по-скоро без да се изчаква всички намотки в дадена партида да бъдат свързани с примка.


Авто индексиращи конвейери

 

 • Стоманените валове за прецизно ниво са стандартни
 • Покрити с уретан валове или покрити с  ремък валове се предлагат за деликатно приложение или приложение при цветни метали
 • Задвижване от електрически двигатели с гладко меко стартиране за избягване на маркиране при изплъзване
 • Претеглянето също е възможна опция, ако тя бъде поискана

 


Конвейери със смяна на посоката


Direction Change Conveyors

Конвейерите със смяна на посоката правят възможно две линии за надлъжно срязване да захранват една опаковъчна линия. Конвейерът, който се върти под ъгъл от 90° поддържа намотките в центъра на конвейера, докато предварителният преглед свежда до минимум рискът от маркиране.

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Маси за свързване с примки


Свързването с примки често се извършва с 5/8 или 3/4 инчови стоманени или пластмасови ремъци. Различните решения са показани по-долу:

 

Eye Banding Tables

Автоматични пластмасови ремъци

 

 

 


Eye Banding Table

Полу-автоматични стоманени ремъци

Eye Banding Table

Ръчни стоманени ремъци

 

     Налични характеристики

 • Маси за свързване, които включват системи с ремъци с или без херметизиране
 • Ръчни стоманени или пластмасови ремъци
 • Полу-автоматични стоманени или пластмасови ремъци
 • Автоматични стоманени или пластмасови ремъци
 • Стоманените или пластмасови ремъци се предлагат от много източници
 • Конвейерът с променлива честота на задвижване за точно позициониране на
  намотката
 • Глави за съединяване: Itipack, Signode, Titan, и Cyclop
 • Съединяващи елементи: С или без уплътнения или заварени
 • Налични маси с въртящи се валове или железен напречен стил

 

Системи за съединяване срещи буксуване


Системите за съединяване срещу буксуване задържат здраво събраните намотки към подпората.

 

     Характеристики

 • Включва стоманена свързваща система или пластмасова свързваща система
 • Ремъчните системи може да бъдат напълно автоматични, полу-автоматични или
  ръчни
 • Пластмасовите съединяващи глави предоставят заварено съединение. Няма
  изпарения при фрикционния топлинен тип на завареното съединение
 • Инструментът за съединяващата глава може да бъде включен в системата Ейвън
  от Signode, Cyklop, Orgapack, Titan, Fromme, и други.
 • Стоманените съединяващи глави предоставят механично пробито съединение,
  с или без уплътнения или заварено съединение

 

Машини за овързване срещу буксуване

 • Дават възможност за постоянно въртене
 • Окачени съединяващи инструменти за овързване
  на намотките към подпората
Back to Top image Нагоре

 

 

 

Автоматичен разделител за поставяне

 

Автоматичният разделител за поставяне автоматично поставя три или четири дървени разделителни блокове радиално върху прореза на намотката, така че друга намотка да може да се постави отгоре. Това дава възможност за множествено срязаните намотки да бъдат опаковани заедно в единична палета без да бъдат повредени. След това намотките лесно може да се разопаковат и втвърдят с мотокар на окончателното предназначение.

Автоматичните разделители за поставяне може да бъдат конструирани по такъв начин, че да поставят разделителите при различни конфигурации, в зависимост от размерите на намотките и низходящите операции. Автоматичните разделители дават възможност на операторите да вършат други задачи, вместо да ги поставят. Това намалява нараняванията при повтаряща се работа и повишава безопасността на оператора. Автоматичните разделители за поставяне може да бъдат добавени към съществуващите линии за опаковане, тъй като те са независими от конвейера за намотките. Разделителят просто се нуждае от място на линията, където намотката е автоматично центрирана на конвейера. Блокът се състои от механизъм за захват на разделителя, който може да се движи по трите оси и е с вибриращ хопер, конвейерна система с малки части, както и контролна система.

 

     Характеристики

 • Разделителите са еднотипни и фабрично изготвени
 • Три различни дължини на разделителите може да бъдат поставени
 • Намотките са автоматично центрирани върху конвейера под монтирането
 • Разделителите са поставени на три или четири места върху намотката
 • Хоперът за съхранение на разделителите се напълва веднъж на едно
  преместване
 • Разделителите може да бъдат поставени при различни комбинации и позиции
  спрямо центъра и външния ръб на намотката
 • Автоматичните разделители за поставяне може да бъдат добавени към
  съществуващите линии
 • Поставянето автоматично се регулира спрямо диаметър на намотката

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Стакери за намотки

Стакерите за намотки се използват, за да поставят многократно срязаните намотки върху една подпора, както и за сортиране на намотките в различни поръчки на клиенти. Стакерите може да бъдат подредени по такъв начин, че да образуват линейно събиране или конфигурации под прав ъгъл. Функционирането на стакера зависи от заводската схема на клиента и потока материал. Стакерите може да бъдат напълно автоматизирани, както е показано, полу-автоматизирани или ръчни. Стакерите може да избират и събират намотки чрез използването на мотокари за намотки, магнитни подемни глави или вакуумни подемни глави.

 

     Характеристики

 • Стакерите могат да обработват голяма гама от различни размери на намотките
 • Те се предлагат с две или четири позиции на взимане
 • Предлагат се с вили с упорни крака или люлеещи се крака
 • Събирането на множество намотки е на разположение с или без разделителни
  пръсти
 • Избиране и взимане на намотки за събиране с голяма скорост
 • Предлагат се индексиращи глави на стакери
 • Стакерите може да избират и събират намотки чрез използване на мотокари за
  намотки, магнитни подемни глави и вакуумни подемни глави

 

Автоматични стакери за намотки

Coil Stacker  

Опаковъчните линии с висока производителност използват автоматично събиране и сортиране за повишаване производителността и намаляване на необходими физически труд. Автоматичното събиране и сортиране може да се предостави чрез използване на маса за сортиране с позиции за множествено сортиране или система за транспортни вагони.

 

     Характеристики

 • Използва маса за сортиране или позиции за множествено сортиране
 • Привеждане в действие с променлива честота за точно позициониране
 • Автоматично центриране на намотките
 • 90° или линейно събиране на масите за сортиране, системи с транспортни вагони
   или конвейери
 • Транспортно-подемни стакери
 • Съчетание от мотокар/вакуумно/магнитно подемане

 

Ръчни стакери

Manual Stacker

 

За линиите за опаковане на намотки с ниска производителност обикновено ръчните стакери на намотки са икономични. Свободно стоящите стрелкови кранове снабдени с подемник за вътрешния диаметър на намотката често се използват за повдигане на съединени с примка намотки и поставянето им върху палета.

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Маси за сортиране 

Sortation TableSortation Table

 

     Характеристики

 • Въртящи се маси с 4-, 6-, 8- или 12 позиции
 • Транспортни вагони с 2 или 3 позиции
 • Гладко въртене чрез задвижвани от VFAC двигател зъбно колело и скорости
  (без вериги) за по-добра точност при позициониране
 • Лагер за прецизно центриране
 • Маса, която се поддържа от окачени на пода валове и лагери за прецизно
  центриране
 • Тръбите/тръбопроводът може да бъдат пуснати на пода под масата
 • Индексирането на позицията на масата, от едно положение до друго, се
  извършва автоматично по най-късия маршрут
 • Има възможност за автоматично поставяне на подпора
 • Има авто индексиране за всяка позиция

 

Транспортни вагони 

Shuttle Car Транспортните вагони дават възможност за алтернатива на масите за сортиране, когато е необходимо минимално сортиране. Те може да бъдат оборудвани или с:  
 • Привеждане в действие с променлива
  честота на електрическия мотор за
  точно индексиране на позиционирането
 • Авто индексиране

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Преместено опаковане на купчина намотки

Обикновеният процес на опаковане на купчината намотки включва:

 • Претегляне на преместената купчина
 • Прикрепяне на купчината намотки към подпората или чрез стоманени или чрез
  пластмасови ремъци или увиване с лента и въже
 • Визуална проверка на опаковката за транспортиране и залепяне на етикетите за
  транспортиране
 • Увиване с лента и прилагането на горен лист често се използва за уплътняване на
  обезопасената купчина намотки

 

Машини за овързване на подпори

 

Skid Bander Клетките за натоварване се поставят над нивото на пода, така че да не са толкова податливи на повреждане.

 

Конвейер на мащаба

Scale Conveyor Данните за теглото се предават до близкия компютър и/или принтер за етикетиране.

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Опаковане с хартиена и пластмасова лента

Paper and Plastic Film Wrapping

 

Изходните конвейери за съхранение може да включват оборудване за опаковане с пластмасови ленти. Някои клиенти включват съоръжение за опаковане с въже, за да прикрепят по сигурен начин намотките към подпората, за да избегнат необходимостта от използване на стоманени ремъци.

 

     Характеристики

 • Различните опаковъчни машини с ленти като например Signode, Wulftec други
 • За използване с Bushman AvonTec въртящата се маса
 • Няма нужда за свързване на намотката към подпората. Това зависи от типа на
  използвания транспорт, например камион или железопътен транспорт.
 • Повишена защита на намотките

 

Back to Top image Нагоре

 

 

 

Боравене с преместената купчина намотки

Боравене в посока нагоре към небето

Eye to Sky Handling Многократно срязаните намотки може да бъдат премахнати от конвейера за съхранение посредством мотокар или кран или телескопичен филтър за палети.

 

Накланяне на намотките до хоризонтално положение

Coil Tipping Eye Horizontal Handling

Понякога, след като намотката бъде опакована във вертикално положение, намотката трябва да бъде наклонена до хоризонтално положение за транспортиране до клиента. Обикновено широките намотки, които са по-големи от 15 инча, се превозват по този начин. Линеен кантовател ще наклони купчината намотки под ъгъл от 90° до хоризонтално положение за премахване чрез C-кука или товарен механизъм със щифт захват.

Back to Top image Нагоре
 

 

 

Довършителни операции 

Претегляне и закрепване на етикети 

 

     Характеристики

 • Ръчни стоманени или пластмасови
  ремъци
 • Полу-автоматични стоманени или
  пластмасови ремъци
 • Автоматични стоманени или
  пластмасови ремъци
 • Привеждане в действие с променлива
  честота за точно позициониране
  на намотката

 

Skid Strapping

     

 

 

 

 

 

     

 

Претегляне и закрепване на етикети 

 

Weighing and Ticketing Везна за претегляне обикновено пуска етикет, който се прикрепя към подпората на намотките. Този етикет съдържа информация като например тегло, наименование на клиента, баркод и други.

 

Back to Top image Нагоре
 

 

 

 

Механизми за накланяне на намотките

 

По време на множеството етапи на процеса на опаковане на срязаните намотки, намотките и жлебовете трябва да бъдат завъртени между хоризонтална и вертикална позиция. В зависимост от специфичното приложение, има няколко типа оборудване, които може да извършат този тип завъртане. 

Подемни устройства за тесните намотки

 

Slit Mult Lifters Подемните устройства за тесните намотки се използват за преместване на единична тясна намотка между хоризонтално и вертикално положение. Подемните устройства са изготвени от стомана с висок клас на здравина и вътрешните ъгли са полирани и NDT инспектирани. Подемните устройства на Bushman AvonTec за тесните намотки може да бъдат конструирани по поръчка на клиента за различен капацитет и размери на намотките. Наличният капацитет е между 500 и 10,000 фунта.

 

  Този специално конструиран подемник улеснява бързото и безопасно поставяне на тясната намотка върху барабан за размотаване. Подемникът автоматично се адаптира спрямо различните диаметри на намотката и цялата дължина, като прави нейното маневриране по-лесно. Този подемник за тесни намотки също така се използва по по-сигурен и безопасен начин в сравнение с обичайната С-кука.

 

Устройства за накланяне на намотките

 

Coil Tipper

 

 

 

     Характеристики

 • Седло за намотки с уретанови или найлонови подложки за износване
 • Прорез по избор за С-кука или захват на намотките
 • Конвейери, които се предлагат по избор, за трансфер на намотките
 • Предлаган по избор регулируем подемник на V-седло или палета

 

Монтажни устройства за намотки

 

Coil Mounter Това монтажно устройство със свободен обхват, което е конструирано по поръчка, може да бъде лесно придвижено в производствените помещения. Съчетава ползите от мотокарите, кантователите и вагоните за намотки за боравене с голям обхват от размери и тегло. Монтажните устройства за намотки се предлагат с 12- или 24-волтови DC двигатели. Това направлявано, лесно за преместване монтажно устройство за намотки борави със стоманени и телени намотки, както и с валцовани предмети като хартия или пластмаса. Стандартните характеристики включват батерии и вградени зарядни устройства. Наличните възможности включват повърхности без смазване, за да се сведат до минимум повредите по специалните материали.

 

Кантователи

 

Upender Модел M9604 кантовател е безопасно и ефикасно средство за повдигане на валове. Товароносимостта е до 50 тона, като има много възможности включително и моторизирано хоризонтално въртене и хидравлично задвижване. Съоръжението е с предоставяно по избор V-образно легло люлка и конвейерно разтоварване.

 

Back to Top image Нагоре