BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Цветни метали / Пневматично транспортиране и подаване  

Пневматично транспортиране и подаване

Non-Ferrous     Non-Ferrous


Индустрията за цветни метали е с най-различни нужди от транспортиране, за които решенията на Clyde за боравене с материали пасват идеално. Серията на Clyde от решения за пневматично конвейерно транспортиране и подаване се използват в цялата индустрия за цветни метали, включително приложения с мед, никел, цинк, олово, калай, алуминий и платина, и включва процеси като Flash, TSL, Mitsubishi, конвертор за вана, анодни пещи, линии с контейнери за алуминий и въглеродни кожуси.

 

 

    Ползи от CLYDE оборудването за пазара на производство на
    цветни метали

 • По-голяма точност на подаването на материала при процесите за топене на мед
 • 50% повишаване на капацитета на ваната за топене на мед на ден чрез
  предлагане на стабилност на процесите
 • Подобрена ефикасност на процеса на топене - генериране на милиони долари
  като допълнителни приходи
 • 3% повишаване на цялостната работоспособност на системата за топене с вана
 • 6% повишаване на работоспособността на системата за подаване за топилките
  на ваната
 • Съществен спад на времето на престой на системата - 15 дни допълнително
  производство, което се генерира годишно
 • Възстановяване на материали на висока стойност от процеса и добавяне на
  рециклирани материали към процеса чрез безвредно за околната
  среда подаване

 

 

Пневматично конвейерно транспортиране и пневматично подаване


Решенията за пневматично конвейерно транспортиране на Clyde за боравене с материали са способни да транспортират различни материали по неограничен, контролиран и непрекъснат начин при ниска скорост, като консумират малки обеми от компресиран въздух.

Решенията на Clyde за пневматично подаване са използвани за подаване на широка гама от материали като концентрати, руди, материи, бял метал, силиций, въглища, прахове, оборотни материали, други добавки, алуминий, флуориди, криолит и рециклиран скрап, включително електронни материали в сърцевината на процесите за производство на цветни метали. От жизнено значение за представянето на процеса е да има стабилно и гладко подаване на материала, така че процесите да бъдат стабилизирани като водят до превъзходни нива на производствена възвръщаемост.

 

Боравене с меден концентрат и система за подаване


CMH е разработила уникална система за боравене и подаване на меден концентрат, която съществено може да повиши производителността от процеса на топене на мед. Това решение може да бъде използвано във вана или пещ с окачено горене, доменна или пещ за горене в окачено състояние, конвертор с горене в окачено състояние, Noranda конвертор, Codelco CT конвертор, Pierce Smith конвертор и други вторични процеси за транспортиране или подаване на прахове, добавки, въглища и други въглеродни материали, горива и флюс.

Решенията на Clyde могат да транспортират меден концентрат, или които и да било други вещества, които са свързани с процеса на топене, по неограничен, контролиран и непрекъснат начин при ниска скорост, като консумират малки обеми от компресиран въздух. Резултатът е създаването на решение, което поглъща минимално количество мощност, води до по-малко износване на компонентите и тръбопроводите на системата, и поради това намалява разходите за поддръжка и повишава работоспособността на системата, нейната надеждност и производителност.

Решенията на Clyde 'Clyde Built' са с доказани резултати от неговата работа при генериране на бърза възвръщаемост в медната индустрия и предлага следните предимства на клиентите си:

 

 

 • Устойчиви икономически предимства
 • Повишава се работоспособността на системата - Clyde решенията предоставят
  допълнителни 15 дни работа на година
 • По-голяма точност в контрола на подаването на концентрата +_5% до +_1%
 • Стабилизиране на контрола спрямо процесите
 • Намалено пренасяне на прах към киселините съоръжения и газоочистващите
  съоръжения
 • Намалена турбулентност и огнеупорно износване
 • Понижен потенциал за производство на прах