BG ENBG
 
 
 

Сортиране

Rotex Screening

Устройствата за пресяване представляват пресяващи машини за самостоятелно производство за отделяне на сухи материали според размера на частиците. Посредством уникалното въртеливо-възвратно-постъпателно движение на почти хоризонталната повърхност на техните сита, комбинирано позитивна за почистване, Arcon предлага изключително висока ефикасност и капацитет. Всичко това е резултат от непрекъснато развитие чрез стотици приложения в много отрасли.

 

Нефтен кокс

 

Нефтеният кокс е твърдият остатъчен материал, който остава след дестилацията на нефтените материали. Той се използва широко за електроди в електролизата на алуминиев оксид до алуминий, и също така електролиза на желязната руда в доменните пещи. Друга употреба е като добавка за повишаване на въглерода в металите. Насипната плътност на нефтения кокс е 40 до 82 PCF (650 до 1300 кг/м3).

Cортиращите съоръжения са оборудвани с характеристики за работа при тежки условия, за да се вземе предвид абразивният характер на кокса. Тези характеристики включват облицовки, които са устойчиви на абразия във всички зони на въздействие, долна подложка с големи размери и мрежови жици, които са устойчиви на абразия. Cистемата за почистване със сферична мрежа за ефективното предотвратяване на замърсяването, като работата на сортирането е гарантирана по този начин.

Многоетажните филтри дават възможност за оразмеряване на различни продуктови части без необходимост от сменяне на филтрите. Arcon филтрите дават възможност за точно отделяне на продукти при всеки един случай с максимална производителност. Обикновените натоварвания варират от 10 тона в час/м2 за едри фракции и 2.5 до 7.5 тона в час/м2 за продукти с фини до средни размери.

 

Метален прах

Arcon сортира метални прахове като например желязо, стомана, мед, калай, олово, цинк, никел и алуминий, като така предоставя оразмерен материал за много крайни приложения включително спечени метални части, прах за спояване, както и съставки за реактивно гориво. Плътността в насипно състояние на тези прахове варира от 70 PCF за алуминий до 260 PCF за железен прах.

Сортирането на метален прах често изисква фино отделяне чрез филтър в обхвата от 100 до 325 размер на клетките. Производителите имат необходимост от много ефикасно филтриране, за да се получи максимална производителност на правилно оразмерените частици. За фино филтърно отделяне, капацитетът обикновено варира от 50 до 100 части на сто на квадратен фунт от филтрираната зона. Херметизирането е много важно за предотвратяване на течовете и замърсяването между продуктите. Тъй като металните прахове имат способността да замърсяват фините филтри, система за почистване на филтрите е от съществено значение за постигане на непрекъснато сортиране. Постоянното напрягане на стоманената решетка е необходимо за предотвратяване на отпускането и разтягането на мрежичката.