BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Черни метали / Пневматично транспортиране и подаване  

Пневматично транспортиране и подаване

Arcon предоставя ниско-енергийни решения с поддръжка, сведена до минимум, както и усъвършенствани от гледна точка на околната среда за клиенти от преработвателната промишленост, като например желязната и стоманената.
 

Пневматично подаване

 

Pneumatic Injection Vessels Arcon предоставя решения за пневматично подаване за много индустрии и постоянно подобрява нивата на продуктивност, надеждността на системите, достъпността и представянето за нашите клиенти.

 

 

    Предимства на пневматичното подаване

 • Повишен Производствен Контрол
 • Повишена Точност на Подаването
 • Повишена Производителност
 • Повишена Надеждност
 • Повишено Усвояване на Суровините

 

   
Rotofeed

Основната технология, която се използва за точното, адаптиращо се и надеждно подаване на материала се нарича Rotofeed. Rotofeed основно се използва за по-фини материали под формата на гранули или прах, с които не може да се борави точно с шнек. Тези материали включва прахов концентрат въглища и мед.

Гамата продукти RotoFeed е конструирана така, че да подава ефективно твърди материали в процеса на обработка, независимо дали той е непрекъснат или на принципа на партидите, към една или множество точки. Тази система подава материали с точност от 2% обемно отношение или 0,5% що се отнася до теглото, в зависимост от използвания контролен метод - свързан с обема или с теглото. Задържащото противоналягане от до 50 бара може да бъде съвместено в Rotofeed, и разстоянията на подаване са ограничени единствено от съществуващото подаване на налягане.

RotoFeed системата се използва широко в стоманената и чугунената индустрия, с цел непрекъснатото подаване на въглища в техните доменни пещи, като така се намаляват изискванията за кокс и се дава възможност за инжектиране на фини количества направо в доменната пещ. Количествата на подаваните материали са обикновено 185 кг/тон от горещ метал, макар че при някои операции са били инжектирани до 210 кг/тон.

 

 

 

 

Rotofeed е показана на анимацията и се състои от ротор, който е окачен на вертикален вал в кожух. Материалът преминава от разпръскващия съд в захранващото устройство. Докато захранващото устройство се върти, материалът се прехвърля към изхода, където се натоварва в впръскващия газов поток и преминава през тръбата до процеса.

Нагоре Back to Top button

 

 

  

Пневматично конвейерно транспортиране


Pneumatic Conveying

 

Технологията за пневматично конвейерно транспортиране с плътна фаза е подходящо за транспортиране на трудни, абразивни и/или насипни материали, като транспортира материала по тръбата под формата на „тапа" при много ниски скорости . Това води до минимално износване на тръбите и огъване, което свежда до минимум необходимата поддръжка и дълъг полезен живот. Ефикасната употреба на компресирания въздух също така води до ниски нива на консумираната мощност, както и ниски разходи за функциониране.

Обхватът на системите за пневматично конвейерно транспортиране с плътна фаза е такъв, че да предоставя прост и ефективен метод за прехвърляне на материала от единичната точка на събиране или до единичната или до множеството точки на събиране, и може да се използват изцяло в железните и стоманените индустрии за прехвърляне на почти всички видове насипни твърди материали. Системите се предлагат за материали при температура от до 450°C, при скорости от над 300 тона/час и за разстояния до 1.5 мили, като всичко това е по една-единствена тръба.

 

    Предимства на пневматичното конвейерно транспортиране с
    плътна фаза

 • По-ниска консумация на енергия
 • По-ниски разходи за поддръжка
 • По-ниски разходи за функциониране
 • Повишена производителност
 • Повишена надеждност
 • Намален риск от разсипване на материалите
 • Понижена зона за обслужване на системата
 • Гъвкавост за разширяване на приложенията

 

Нагоре Back to Top

 

 

  

Подаване на въглища в доменни пещи

 

Pulverised Coal Injection

В днешно време подаването на въглища е възприета и призната по целия свят практика за намаляване на зависимостта от металургичния кокс, както и за намаляване на разходите за производство на желязо.

Преди двайсет и пет години, Clyde Materials Handling and Corus (известна преди като British Steel) бе пионер при развитието на усъвършенствано подаване на въглища в доменните пещи чрез използване на въглища на гранули вместо на най-традиционните пулверизирани въглища.

 

 

    Предимства при подаването на зърнести въглища (GCI)

 • Намалени разходи за стриване
 • Намалени разходи за изсушаване
 • Намалени разходи за функциониране

 

Съвместно с Arcon, Clyde Materials Handling and Corus промотира подаването на въглища към доменните пещи на другите производители на стомана по целия свят.

Clyde Materials Handling са компанията, която може да предложи традиционните системи с подаване на пулверизирани въглища, както и по-усъвършенстваните системи за подаване на въглища на гранули.

Другото основно предимство на системите е използваната усъвършенствана технология на подаване. Clyde Materials Handling е разработила най-усъвършенстваните Rotofeed и Rotoscrew подаващи технологии, които дават възможност за боравене с широка гама от материали от едно и също оборудване. Тези материали включват пулверизирани въглища, зърнести въглища, илменит, пластмаса, фини железни руди и които и да било други прахове, които трябва да бъдат впръскани в пещта.

Системата също така дава възможност за голяма точност на подаването и постигане на точност от дюза до дюза, от +/-1% измерена въз основа на секунда до секунда. Това ниво на точност е от съществена важност за доброто разпределение на въглищата в пещта, както и за нивата на инжектиране при над 150 кг/тонове горещ метал.

 

Нагоре Back to Top

 

 

 

 

Сероочистване и отливане

 

Desulpherisation and Casting 

Сероочистването дава възможност за повишено качество на продукта чрез въвеждане на добавки към течните метали. Повишеното функциониране за представянето е възможно чрез подаване на флюс към масата на отливането.

Добавките за сероочистване и повишаване качеството на течните метали също така може да бъдат предоставени. Точното подаване на добавки като например магнезий и варовик направо в чугуновозите, системите може да бъдат напълно интегрирани в инсталациите. Резултатът е подобрено качество и представяне при отливането без забавено производство или големи промени в заводската схема.

 Кликнете върху изображението отстрани, за да видите по-голям вариант.

Нагоре Back to Top
 

 

 

 

Алтернативно производство на желязо

 

Alternative Iron Making

Clyde Materials Handling е пренесла технологиите си в областта на алтернативното производство на желязо. Понастоящем те работят съвместно с много признати индустриални лидери, включително VAI, POSCO и HIsmelt. За всеки един от тях, системи за подаване на суровини са били предоставени, като те съчетават точност и надеждност, които спомагат за стабилното производство на метал с постоянно високо качество. Arcon доставя тези системи, които боравят с въглища, фини черни метали, варовик, руда и добавки.

                              

 

 

 

Alternative Iron Making

 

Нагоре Back to Top
  

 

 

 

Флюс инжектиране за непрекъснато отливане

 

Continuous Casting Flux Injection Разработена, за да подобри процеса на непрекъснато отливане, флюс системата за подаване може да бъде използвана за повишаване на качеството на метала, гладкото производство и намаляване на разходите. Системата поема флюс от контейнера за съхранение и го подава постоянно и надеждно към масата за отливане. Това създава едно стабилно ниво на флюс над разтопената стомана и намалява случаите на изтичане, обелването и задържането на флюс в метала. На свой ред това намалява необходимостта от поправката на обработената повърхност и намалява изхабения флюс.

 

Нагоре Back to Top

 

 

  

Прехвърляне на прах посредством изходящ газ

 

Off-Gas Dust Transfer  Горещият и абразивен прах от газоочистващите съоръжения може да е истинско предизвикателство за традиционните механични конвейери. Пневматичното конвейерно транспортиране е надеждна алтернатива, която е както икономична за използване, така и напълно затворена.

 

 

Нагоре Back to Top