BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Черни метали / Промишлено газово охлаждане и почистване  

Промишлено газово охлаждане и почистване
Ние предлагаме съоръжения за почистване на промишлен газ за премахване на газообразни замърсители и прах. В зависимост от нуждите и изискванията използваме различни методи и процеси.

 

Мокра десулфуризация на димни газове


Мократа десулфуризация на димни газове – поради своята висока производителност, простота и надеждност, е най-често използваната технология за пречистване на димни газове в енергетиката, но също се използва често и за премахване на киселинни замърсявания от различни промишлени газове.

Технологията, която предлагаме, е вариация на обработка на варовик, базирана на споразумение за лиценз, подписано с Института за цветни метали и Института за химически инженеринг на полската академия на науките.

 

"Полу-суха десулфуризация на димни газове "СУХО ПОЧИСТВАНЕ""


Полу-суха десулфуризация на димни газове "СУХО ПОЧИСТВАНЕ", която се характеризира с умерени инвестиционни разходи и сравнително ниска оперативна стойност, в много приложения е оптимална технология за пречистване на газ за предприятия със среден размер.

Нашият референтен лист включва прилагане на този процес за премахване на киселинни замърсители от газове при горене на горива и други замърсени промишлени газове.

 

Суха десулфуризация на димни газове

 Сухият процес на почистване се характеризира с впръскване на суха вар или натриев сорбент и е по-малко скъпата алтернатива на по-ефективните методи за мокро и полу-супо почистване, и се препоръчва за приложения, в които ефективността на почистването не е от критично значение.

 

Газово почистване на инсталации за изгаряне

Предлагаме цялостни системи за премахване на киселинни замърсители, прах, диоксини и тежки метали от димни газове в общински и промишлени инсталации за изгаряне. В зависимост от изискванията на приложението използваме методи на суха, полу-суха или мокра десулфуризация или комбинация от тях.
 

Импулсно-струйни филтри


В продължение на почти 20 години, проектираните и доставяни от AMK импулсно-струйни филтри работят успешно в различни промишлени среди. За да отговарят на изискванията на най-актуалните разработки в строителството, операционните техники и избора на материали, дизайнът на филтрите се модернизира непрекъснато. Богатството на експлоатационния опит в представянето на филтрите се отразява в промените на конструкцията, направени в дизайна на новите модели.

Серията PF се състои от нова генерация импулсно-струйни филтри:

  • PFM, PFS и PFD тип – ръкавни филтри, оптимизирани да покриват различен диапазон димни газове
  • PFP тип – хоризонтални ръкавни филтри
  • PFC тип – Циклонни ръкавни филтри
  • PFZ тип – Компактни прахови колектори, проектирани за силози
  • PFN тип – Плисирани ръкавни филтри • PFK тип – Касетъчни филтри<

 
Всеки филтър, който оперира в потенциално експлозивна среда, може да бъде оборудван с подходяща система за защита. В най-критичните приложения филтрите на AMK включват иновативни и индивидуализирани решения, които комбинират най-висока производителност на задържане със значително спестяване на оперативни разходи. Тези решения са защитени с патенти. 

Типичните приложения на нашите филтри включват циментова и варна промишленост, черни метали и металургия.

 

Промишлени газови охладители

Нашите газови охладители се характеризират със здрава конструкция, която им позволява да оперират в натоварена промишлена среда. Те се използват за охлаждане на горещи газове, сериозно замърсени с прах. Топлообменната повърхност на газовите охладители тип CC е оборудвана с механични системи за почистване, което ги прави подходящи за приложения с потенциално залепващ прах.

С години опит в дизайна и оперирането на промишлени системи за обработка на газ, AMK е разработил следните серии газови охладители:

Охладители тип CR - Тръбни газови охладители с поток на горещ газ вътре в тръбите, препоръчват се за газове с умерено количество незалепващ прах;

Охладители тип CC - Плоски тръбни газови охладители, с поток на горещ газ извън тръбите и механична система за почистване на топлообменната повърхност, проектирани за охлаждане на промишлени газове с голямо количество залепващ прах;

Охладители тип CP  - Газови охладители с плоча. Едно от приложенията на този тип охладители и топлообмен между суров и обработен димен газ в процеса на сухо почистване.

 

Спрей сушилня

Спрей сушилните на AMK са оборудвани с ротационни пулверизатори и са проектирани за производствени технологии, които използват спрей сушене и предприятия за контрол на замърсяването на въздуха, които оперират чрез суха абсорбция на киселинни замърсители. Оборудването има системи за разширен контрол и може да се достави като самостоятелен уред или като компонент на по-сложна система.