BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Цветни метали / Прът и тръба / Изправяне / Машина за изправяне на профили  

Машина за изправяне на профили

Section Straightener    Section Straightener

 

Arcon предлага най-голямата гама от машини за изправяне с отлично представяне, които понастоящем са налични. Различните типове машини за изправяне на профили включват: с фиксиран център, вариращ център, с непрекъсната заготовка, с две равнини и между корпуси. Това включва най-широк кръг от профили на цветни и черни метали, които машините Arconмогат да изправят по точен и ефикасен начин.

Нашата широка гама от машини за изправяне с отлично представяне са проектирани според стандартите на прокатните станове. Тези машини са с тежка стоманена основна рама и може да бъдат конструирани по такъв начин, че да предлагат една, две, три или много работни скорости, които да отговарят на отделните изисквания. Обща характеристика на всички конструкции е, че горните работни валове се задвижват с горни работни главни валове, което дава възможност за моторизирано или ръчно регулиране.

 

Машини за изправяне с вариращ център


Големи машини за изправяне от валов тип с вариращи центрове на валовете се използват при изправяне на широка гама от профили, което не би било възможно с машина с фиксирани центрове. Като пример, нашата машина 11/18 има вариращи центрове между 1,140 и 1,780 мм и се използва за изправяне на различни валцовани стоманени профили от 150 x 150 мм и ъгли до много тежки насложени листове и големи греди.

 

Машини за изправяне с непрекъсната заготовка


Arcon машините за прецизно изправяне на профили се използват по целия свят, като резултатите им отговарят на високите стандарти за права линия и повърхностно завършване, както и контролирана твърдост на повърхността. В случаите, в които профилите се изправят на една линия, незабавно следва стелаж за охлаждане на прокатния стан, често трябва да се използва изправяне с непрекъсната заготовка, за да се поддържа темпото с производителността на прокатния стан. Изправянето с непрекъсната заготовка първоначално бе извършвано чрез използване на машини със свободно носещи главни валове. Въпреки това, за да се подобри здравината, и за да се гарантира, че се извършва еднаква по обем работа спрямо всички профили, бе използвана машината с конструкция между корпусите, която притежава характеристиката за бърза смяна на вала. В зависимост от изискванията за производителност, машината за изправяне може да бъде или с широко тяло и бавно преминаваща, или с тясно тяло и относително бързо преминаваща.

 

Машини с две равнини и работа между корпусите


Машините с две равнини често се използват за изправяне на обли, квадратни и шестоъгълни материали, което дава възможност профилите да бъдат изправяни на две равнини при едно преминаване. Конструкцията с изправяне между корпусите на квадратни и обли профилни заготовки дава възможност за допълнителна здравина в случаите, в които са необходими големи партиди от подобни профилни материали. Валовете са окачени между корпусите, което дава възможност машината да е с по-къси центрове на валовете и така да обработва по-широка гама от профили, което иначе не би било възможно. Тези машини са специално конструирани за изправяне на метални пръчки в стоманени мелници.

 

 

Технология с бърза смяна

В опитите си да максимизира ефикасността и да сведе до минимум неработното време на машините, Arcon конструира система за смяна на валовете, която дава възможност за смяна на цялостния комплект от 11 вала за изправяне за по-малко от два часа. Тази новаторска касетна система за смяна на валовете дава възможност който и да било брой валове за изправяне да бъде премахнат чрез едно касетно сглобяване. Второ касетно сглобяване е предварително заредено с валове, които отговарят на предстоящото преминаване на продукта, което дава възможност машината за изправяне да се обмени за време което е по-кратко от това на стана, което намалява евентуалното време на престой между смените на продуктовите размери по стана.