BG ENBG
 
 
 

Цветно покритие

Coil Coating


Покриването на намотките със слой включва приложението на декоративно и/или защитно органично покритие върху метала, който се подава под формата на намотка. Готовият продукт се нарича ‘предварително покрита' стомана или алуминий и се намотава в края на поточната линия за покритие.

 

    Типове на металите, които се покриват със слой:

 • Стомана
 • Поцинкована стомана
 • Алуминий
 • Елементи, които съдържат стомана/алуминий

 

Arcon предоставя гама от линии за покриване със слой на материали от черни и цветни метали от входното ниво на стоп/старт линиите до напълно непрекъснатите високоскоростни линии. Линиите включват голямо разнообразие от характеристики на конструкциите, които произвеждат висококачествен продукт, който е подходящ за различни пазари.

 

Капацитет


Arcon предлага линии за покриване на намотки със слой с производителност от 10,000 - 150,000 тона на година. Линиите са така конструирани, че да прилагат или система с три покрития с превъзходно качество или икономична система с две покрития.

 

Two Coat System          Three Coat System

Система с две покрития Система с три покрития

 

Параметри на конструкцията


Новаторските конструкции правят възможно инсталирането на линия с нисък капацитет, която съответно изисква по-малки капиталови инвестиции, и след това надграждане на линията до производителност с по-големи обеми при повишаване на пазарното търсене. Чрез конструиране на нова линия, която лесно да възприема модернизираното на по-късен етап оборудване, бъдещи изменения може да се извършват с минимално време на престой за съществуващата линия.

 

Пещи


Arcon предлага избор от газови или инфрачервени пещи за вулканизиране към линиите за цветни покрития. Газовите пещи са с доказана технология и функционират в много линии по целия свят. Инфрачервените фурни предоставят много предимства по отношение на разходите и производствения капацитет на линиите за покрития, както е показано в таблицата по-долу:

 

    Предимства на инфрачервените пещи

 • На практика няма време на престой за подгряване или охлаждане
  Къса дължина
 • Способност за изменяне скоростта на линиите и с последващи изменения след
  промяната на мощността на пещта, което дава възможност за подходящото
  галванизиране на боята при променени условия
 • Възможността за спиране и пускане на линията, при получаване на много
  малки количества скрап
 • Намотка с големи размери може незабавно да последва намотка с малки
  размери и пещта веднага ще адаптира топлинното подаване, което
  да е подходящо за нея