BG ENBG
 
 
 

Индукционно топене

Оборудване за пещ със средна честота


Оборудването за пещ със средна честота се използва за железни, стоманени и цветни метали.

Индукционното топене предлага модерна основа за чисто, производително и икономично съоръжение за топене с всички предимства на съвременната технология и опазване на околната среда.

Оборудването е с доказан технически дизайн, с висока производителност, гъвкаво при монтаж и лесно за опериране.

Монтажите на пещ на Melting Solutions са проектирани да отговарят за законовите разпоредби и изисквания за безопасност, включително за електромагнитна съвместимост (EMC) и изисквания за шум.


    Технически характеристики

 • Гъвкава работа при топене
 • Бързо стартиране
 • Здрава конструкция
 • Магнитно екранирани
 • Дигитален контрол

Икономически предимства:  

• Висока ефективност на електропотребление
• Ниска капиталова инвестиция
• Висока прахова плътност
• Намалени оперативни разходи

Серията от честотни конвертори на Melting Solutions включва най-новата IGBT технология, както и традиционен тиристор и са специално конструирани за използване в пещи за индукционно топене, което гарантира цялостна работна стабилност дори при условия на изключително високо натоварване.


    Характеристики

 • Висока електро-производителност
 • Конверторът се зарежда само с активен ток
 • Напълно контролирани вериги на инвертор и токоизправител
 • Водно-охлаждани мощни уреди
 • Дигитален контрол с автоматичен максимален контрол на мощността
 • Здрав реактор за изглаждане в DC междинна верига
 • Постоянна консумирана мощност