BG ENBG
 
 
 

Ножови системи

Blade SystemBlade system                                 
 

Ножовите системи използват тясно отверстие за разпределяне на електростатично зареденото покритие по равномерен начин по цялата целева повърхност. Ножовите системи включват конструктивни характеристики като например технологията на острите ръбове, регулируема ширина на спрея, както и подгрявана система за подаване. Патентованата L.A. ивица повишава плътността на раздробените частици според заредения модел значително повече отколкото обикновените типове ножове. Това дава възможност на L.A. Ножовите Системи да използват по-малко покривна течност и да функционират с по-голям обхват от тегло на покритията

 

Typical Peabody Blade Coating System

Типична Peabody покривна система с ножове


1. Подаване на високо напрежение за твърди тела, окачено на кабината за минимизиране на дължината а свързващия кабел.
2. Ножовете на линейния ускорител (L.A.) предоставят оптимално раздробяване на смазката при всички работни условия.
3. Подпори на ножовете, които не са проводници.
4. Телескопичният нов е окачен отгоре и отдолу, което дава възможност на ножовете да се изтеглят напълно от кабината за почистване или поддръжка.
5. Преминаване на капките, което може да се премести, за горния нож с цел предотвратяване адането на маслото върху ивица по време на условията на спиране на линията.
6.

Защита тип маса за предпазване на ножовете от придвижване в ивицата, особено по време на операциите за правене на нарези.

7.

Специално нагряване на ножовете, за да се гарантира, че смазката в ножа е с оптималната температура за раздробяване, дори и ако линията е спряна, и не протича смазка.

8.

Силна стоманена кабина, която е с изключително здрава конструкция с пластина с плътност от 12 мм.

9.

Врати с пълна дължина за поддръжка в двата края на кабината с предпазни ключалки и канавки, които гарантират, че маслото се запазва вътре в кабината.

10.

Резервоари за съхранение на маслото, които се нагряват според необходимостта, с автоматичен контрол за смяна на маслото за множество типове смазки.

11.

Помпи за измерване на прецизността със серво мотори, за прецизното измерване на смазката, която се подава към всеки нож.

12. Операторски интерфейс (MMI) с всички необходими контролни и алармени функции (дистанционно окачени, в случаите, в които това е необходимо).
13.

Логически контролер, който подлежи на програмиране за основния електрически кожух, контролери на серво мотора, всички релета, трансформатори, и предпазни прекъсвачи при претоварване. Кабината се предлага при различни стандарти, включително DIN.

GFG Peabody and Arcon company logos