BG ENBG
 
 
 

Пещи с

FastHeat Fluidbed      FastHeat Fluid Bed


Като съчетава най-новите технологии при обработване в "кипящ слой" и горивните технологии, Arcon предоставя пещи с "кипящ слой", които са на най-високо технологично ниво що се отнася до конструирането на пещи. 

 

Как работи


В кипящия слой множество нишки от непрекъсната стомана са нагрети чрез хоризонталното им прокарване през слой от разредени частици на алуминиев оксид. Въвеждат се въздух и газ на дъното на слоя посредством двойно разпределителна мрежа. Получава се горене в слоя, което дава бързия топлинен трансфер към пясъчните частици и жици. Слоят се намира между гофрирани ретортни стени от стоманена сплав с високо съдържание на никел, които са специално конструирани, за да издържат на натоварванията на топлинните цикли.

Слоеве от материал от керамични фибри се използват за изолиране на външната стена на "кипящия слой", което придава ниска температура на кожата и ефикасно функциониране. Рамата на пещта е конструирана от заварени структурни стоманени профили и панели с голямо сечение. Всеки един кипящ слой е конструиран по поръчка, за да отговори на производствените изисквания.

 

Предимства


Arcon доставя "кипящи слоеве", които са конструирани за високи скорости на жиците с оптимални нива на протичане на въздуха и газа. Развитието на лабиринтово херметизиран прорез за натоварване на ленти елиминира разходите за поддръжка и загуба на топлина, които са свързани със стила "завеса" на конструкциите на кипящите слоеве.

Новата инжектирана горивна система дава възможност за използване на различни типове газове, като в същото време отстранява проблемите, свързани с обратното запалване. Обработката в кипящ слой е гарантирана посредством специално конструиран колектор за разпределение на въздуха, който заменя скъпите и изискващи много поддръжка плочи на по-старите конструкции.

 

  Вижте предимствата на пещите с кипящ слой Get Adobe Reader