BG ENBG
 
 
 

Оловни пещи

Lead Quench  Lead Quench

 

Оловни пещи за закаляване

 

Arcon предоставя оловни пещи за закаляване, които се запалват в множество зони за получаване на равномерна температура и бързо топлинно предаване към жиците. Система за извличане на изпаренията и покритията, които се предлагат по избор, са налични за минимизиране на въздействието спрямо околната среда, както и за повишаване на безопасността.

 

    Характеристики

 • Високи скорости на жиците
 • Ниски капиталови разходи
 • Безопасност на пламъка на отделните горелки
 • Високо съотношение на максималното към минималното горене
 • Способност за работа на газ, масло, както и на двойно гориво
 • Улей за нагретите изхвърляни изпарения
 • Оловна фурна за отпускане с двойна вана

 

 

Оловни пещи за закаляване и охлаждане

 

Оловните пещи за закаляване и охлаждане използват помпи с течен метал за разпръскване на горещината от зоните за закаляване. Тази характеристика, която спестява енергия, намалява подаваната горещина по цялата дължина на ваната като непрекъснато ре-циркулира оловото от горещите към по-студените зони на пещта. Допълнително охлаждане се подава чрез контролирания въздушен поток през потопените тръби за охлаждане. Долните запалващи горелки предоставят топлина за стартиране, както и за ситуации, при които производството е в малки количества. Фурната за закаляване и охлаждане също така е оборудвана с две потопени тежести за тежки условия на работа и горивно-контролна система на най-високо технологично равнище.

 

    Характеристики

 • Бързо закаляване и охлаждане на жиците
 • Усъвършенствана охлаждаща система
 • Улей за нагретите изхвърляни изпарения
 • Потопени тежести за тежки условия на работа
 • Безопасност на пламъка на отделните горелки
 • Способност за работа на газ, масло, както и на двойно гориво