BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Черни метали / Жица / Третиране с топлина / Линии за маслено закаляване  

Линии за маслено закаляване

Oil Quench      Oil Tempering Line

 

Arcon предоставя линии за маслено закаляване, които обикновено включват пещ за аустенизация, система за охлаждане и закаляване (въз основата на масло или вода), система за избърсване, пещ за отпускане, последвани от оборудване за охлаждане и облицоване, Arcon може да предостави пещи за аустенизация, които са или с пряко запалване, кипящ слой или с заглушителна тръба за атмосферен контрол. След този блок за нагряване, жиците бързо се охлаждат и закаляват в охлаждаща среда. Това оборудване може да се използва или с масло на минерална основа или с полимерни охладители на водна основа, които са с контролирана температура и ре-циркулират през охлаждащия топлообменник и филтрите. След избърсване, жиците навлизат в Пещта за отпускане с кипящ слой, макар че също така може да бъде използвана Оловна пещ.